Logo
Komunikat dotyczący zmiany sposobu logowania do bankowości internetowej Bs24 od 14 września 2019 r.

Z dniem 14 września 2019 r. w bankowości internetowej Bs24 wprowadzone zostaje tzw. silne uwierzytelnienie Użytkownika, przed zalogowaniem do systemu polegające na:

I. Dwuetapowym procesie weryfikacji tożsamości Użytkownika, przed zalogowaniem do systemu:

PIERWSZY ETAP – jak dotychczas wpisanie loginu i hasła
DRUGI ETAP – nowy element wpisanie hasła SMS – przesłanego na numer telefonu komórkowego, wskazany przez Użytkownika bankowości internetowej lub powiadomienie Push – notyfikacja przekazywana na urządzenie mobilne Użytkownika przez aplikację mobilną ( dostępne po 14 09.2019 r.)

II. Konieczności użycia do autoryzacji transakcji przekazanego przez Bank hasła SMS lub powiadomienia Push. Po 14 września 2019 r. brak możliwości autoryzowania transakcji za pomocą kodów jednorazowych (z listy kodów jednorazowych), które zostają wycofane. Klientów korzystających dotąd z listy kodów jednorazowych, prosimy o zmianę sposobu autoryzacji transakcji na kody SMS w najbliższej placówce Banku do 13 września 2019 r. w celu zachowania możliwości logowania i wykonywania transakcji.

Do dokonania takiej dyspozycji niezbędne jest wskazanie numeru telefonu, na który będą wysyłane kody SMS. Klienci posiadający dostęp bez wskazanego sposobu autoryzacji wynikający z ograniczonych uprawnień również muszą zmienić sposób autoryzacji logowania na kody SMS w najbliższej placówce Banku do 13 września 2019 r. w celu zachowania możliwości logowania i wykonywania transakcji. Do dokonania takiej dyspozycji niezbędne jest wskazanie numeru telefonu, na który będą wysyłane kody SMS.

Powyższe zmiany są wynikiem dostosowania Banku do obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2018 r., poz. 1075) Ich celem jest zwiększenie ochrony danych osobowych oraz środków znajdujących się na rachunkach bankowych.Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj